ยี่ห้อ Neptune รุ่น 3

ยี่ห้อ Neptune รุ่น 3

วัตถุประสงค์

ใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ ที่ต้องให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เป็นเครื่องที่สกัดออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ 90 - 93 %
 • อัตราการไหลของออกซิเจน 0 - 3 ลิตรต่อนาที
 • ระดับเสียงน้อยกว่า 43 เดซิเบล ซึ่งไม่ทําให้รบกวนผู้ป่วย
 • ขนาดตัวเครื่อง 5 x 36.5 x 60 ซม
 • น้ําหนัก 19 กิโลกรัม
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ , 50 เฮิร์ต
 • กําลังไฟ 350 วัตต์
 • ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก
 • มีเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด แสดงค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2%) และอัตราการเต้นของชีพจร (BPM)
 • รับประกันสินค่า 1 ปี
 • นําเข้าจากประเทศอังกฤษ

Specification

 • Oxygen Flow : 0 - 3 L/min
 • Oxygen Concentration 90 - 93 %
 • Sound level < 43 dB
 • Dimension : 37.5 x 36.5 x 60
 • Dimension : 37.5 x 36.5 x 60
 • Voltage : 220V , 50 Hz
 • Power Consumption : 350 W
 501
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์